اقتصاد مقاومتي
اطلاعات عمومي

در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم هاي يك جانبه و غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي ايران با هدف متوقف كردن برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، واژه ي جديد «اقتصاد مقاومتي» به ادبيات اقتصادي كشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد كشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

اين واژه اولين بار در ديدار كارآفرينان با مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 مطرح گرديد. در همين ديدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي» را معنا و مفهومي از كارآفريني معرفي و براي نياز اساسي كشور به كارآفريني نيز دو دليل «فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي كشور برايي جهش» را معرفي نمودند.[1]

براي مفهوم اقتصاد مقاومتي در همين مدت زمان كم، تعاريف متفاوتي ارائه شده كه هر كدام از جنبه اي به اين موضوع نگاه كرده اند. در اين ميان، تعريف جامع و كامل از اقتصاد مقاومتي را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ايشان در ديدار با دانشجويان فرمودند:

«اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي كشور باشد.»[2]

اين مقاله كه مشتمل بر بيانات حكيمانه مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي است به خوانندگان عزيز تقديم مي گردد.

اركان اقتصاد مقاومتي

الف: مقاوم بودن اقتصاد

وظيفه ي همه ي ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سوي دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكي از اقتضائات «اقتصاد مقاومتي» است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئه ي دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند.[3]

ب: استفاده از همه ي ظرفيت هاي دولتي و مردمي

بخش خصوصي را بايد كمك كرد. اينكه ما «اقتصاد مقاومتي» را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتي شرائطي دارد، اركاني دارد؛ يكي از بخش هايش همين تكيه ي به مردم است؛ همين سياست هاي اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاي اساسي شماست. در بعضي از موارد، من از خود مسئولين كشور مي شنوم كه بخش خصوصي به خاطر كم تواني اش جلو نمي آيد. خب، بايد فكري بكنيد براي اينكه به بخش خصوصي توانبخشي بشود؛ حالا از طريق بانك هاست، از طريق قوانين لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طريقي كه لازم است، كاري كنيد كه بخش خصوصي، بخش مردمي، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيب پذيري اش كاهش پيدا كند. يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصادي جوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان كه هميشگي و به شكل هاي مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند. يكي از شرائطش، استفاده از همه ي ظرفيت هاي دولتي و مردمي است؛ هم از فكرها و انديشه ها و راه كارهائي كه صاحبنظران مي دهند، استفاده كنيد، هم از سرمايه ها استفاده شود.

به مردم هم بايد واقعاً ميدان داده شود. البته در بيانات دوستان به برخي از اين حوادثي كه ناشي از پيگيري مفسدين اقتصادي و مفاسد اقتصادي است، اشاره شد. واقعاً نمي شود ما كار اقتصادي درست و قوي بكنيم، اما با مفاسد اقتصادي مبارزه نكنيم؛ اين واقعاً نشدني است. همان چند سال پيش هم كه من راجع به اين قضيه بحث كردم و مطالبي را به مسئولين كشور گفتم، به همين نكته توجه داشتم، كه تصور نشود ما مي توانيم سرمايه گذاري مردمي و كار سالم مردمي داشته باشيم، بدون مبارزه ي با مفاسد اقتصادي؛ و تصور نشود كه مبارزه ي با مفاسد اقتصادي موجب مي شود كه ما مشاركت مردم و سرمايه گذاري مردم را كم داشته باشيم؛ نه، چون اكثر كساني كه مي خواهند وارد ميدان اقتصادي بشوند، اهل كار سالمند، مردمان سالمي هستند؛ حالا يكي دو نفر هم آدم هاي ناسالم پيدا مي شوند. بايد با چشم هاي تيزبين، ريزبين و دوربين مراقبت كنيد كه كساني نيايند به عنوان ايجاد اشتغال و ايجاد كار و كارآفريني تسهيلات بانكي بگيرند، اما كارآفريني واقعي انجام نگيرد. اين را بايد مراقبت كنيد؛ هم شما مراقبت كنيد، هم قوه ي قضائيه مراقبت كند. به نظر من همكاري قوه ي مجريه و قوه ي قضائيه در اينجا يك كار بسيار لازمي است.[4]

ج: حمايت از توليد ملي

يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد ملي است؛ صنعت و كشاورزي. خب، آمارهائي كه آقايان مي دهند، آمارهاي خوبي است؛ ليكن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولين به ما مي گويند كه بعضي كارخانه ها دچار مشكلند، اختلال دارند، در بعضي جاها تعطيلي صنايع وجود دارد – گزارش هاي گوناگوني به ما مي رسد، خود شما هم گزارش مي دهيد؛ يعني من گزارش هاي ديگر هم دارم، اما اتكاء من به گزارش هاي ديگران نيست؛ گزارش هاي خود شما هم هست كه به دست ما مي رسد - خب، بايد اين را علاج كرد. اينها طبعاً ايجاد اشكال ميكند. اگر چنانچه همين بخش دوم قضيه - يعني آن نيمه ي خالي ليوان – نمي بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادي، وضع بهتري را در كشور ارائه ميكرديد و كمك هاي بيشتري به مردم مي شد. بالاخره حمايت از توليد ملي، آن بخشِ درونزاي اقتصاد ماست و به اين بايستي تكيه كرد.

واحدهاي كوچك و متوسط را فعال كنيد. البته خوشبختانه واحدهاي بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهي شان هم خوب است، كارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده ي واحدهاي بزرگ ما وضعشان اين جور است - لذا همان طور كه گفتيد، محصول سيمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده ي اينجوري مان خوب است - ليكن بايد به فكر واحدهاي متوسط و كوچك باشيد؛ اينها خيلي مهم است، اينها در زندگي مردم تأثيرات مستقيم دارد.[5]

د: مديريت منابع ارزي

مسئله ي منابع ارزي هم مسئله ي مهمي است؛ كه خب، حالا آقايان توجه داريد. روي اين مسئله دقت كنيد، خيلي بايد كار كنيد. واقعاً بايد منابع ارزي را درست مديريت كرد. حالا اشاره شد به ارز پايه؛ در اين زمينه هم حرف هاي گوناگوني از دولت صادر شد. يعني در روزنامه ها از قول يك مسئول، يك جور گفته شد؛ فردا يا دو روز بعد، يك جور ديگر گفته شد. نگذاريد اين اتفاق بيفتد. واقعاً يك تصميم قاطع گرفته شود، روي آن تصميم پافشاري شود و مسئله را دنبال كنيد. به هر حال منابع ارزي بايد مديريت دقيق بشود.[6]

ه: مديريت مصرف

يك مسئله هم در اقتصاد مقاومتي، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود. اين قضيه ي اسراف و زياده روي، قضيه ي مهمي در كشور است. خب، حالا چگونه بايد جلوي اسراف را گرفت؟ فرهنگ سازي هم لازم است، اقدام عملي هم لازم است. فرهنگ سازي اش بيشتر به عهده ي رسانه هاست. واقعاً در اين زمينه، هم صدا و سيما در درجه ي اول و بيش از همه مسئوليت دارد، هم دستگاه هاي ديگر مسئوليت دارند. بايد فرهنگ سازي كنيد. ما يك ملت مسلمانِ علاقه مند به مفاهيم اسلامي هستيم، اينقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگي مان اهل اسرافيم! بخش عملياتي اش هم به نظر من از خود دولت بايد آغاز شود. در گزارش هاي شماها من خواندم، حالا هم بعضي از دوستان اظهار كردند كه دولت درصدد صرفه جوئي است و ميخواهد صرفه جوئي كند؛ بسيار خوب، اين لازم است؛ اين را جدي بگيريد. دولت خودش يك مصرف كننده ي بسيار بزرگي است. شما از بنزين بگيريد تا وسائل گوناگون، يك مصرف كننده ي بزرگ، دولت است. حقيقتاً در كار مصرف، صرفه جوئي كنيد. صرفه جوئي، چيز بسيار لازم و مهمي است.

به مصرف توليدات داخلي هم اهميت بدهيد. در دستگاه شما، در وزارتخانه ي شما، اگر كار جديدي انجام ميگيرد، اگر چيز جديدي خريده ميشود، اگر همين اقلام روزمره اي كه مورد نياز وزارتخانه است، تهيه مي شود، سعي كنيد همه اش از داخل باشد؛ اصرار بر اين داشته باشيد؛ خود اين، يك قلم خيلي بزرگي ميشود. اصلاً ممنوع كنيد و بگوئيد هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجي مصرف كند. به نظر من اينها مي تواند كمك كند.[7]

تبيين اقتصاد مقاومتي

در زمينه ي مسائل اقتصادي، «اقتصاد تهاجمي» را مطرح كردند؛ عيبي ندارد. بنده فكر اقتصاد تهاجمي را نكردم. اگر واقعاً يك تبيين دانشگاهي و آكادميك نسبت به اقتصاد تهاجمي - به قول ايشان، مكمل اقتصاد مقاومتي - وجود دارد، چه اشكالي دارد؟ آن را هم مطرح كنيم. آنچه كه به نظر ما رسيده، اقتصاد مقاومتي بوده. البته اقتصاد مقاومتي فقط جنبه ي نفي نيست؛ اين جور نيست كه اقتصاد مقاومتي معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاي تدافعي باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه به يك ملت امكان مي دهد و اجازه ميدهد كه حتّي در شرائط فشار هم رشد و شكوفائي خودشان را داشته باشند. اين يك فكر است، يك مطالبه ي عمومي است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با زبان دانشگاهي، همين ايده ي اقتصاد مقاومتي را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد؛ يعني آن اقتصادي كه در شرائط فشار، در شرائط تحريم، در شرائط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تضمين كننده ي رشد و شكوفائي يك كشور باشد.[8]

اقتصاد مقاومتي شعار نيست

هم دانشگاه ها، هم دستگاه هاي دولتي، هم آحاد مردمي كه خوشبختانه توانائي و استعداد اين كار را دارند، چه از لحاظ علمي، چه از لحاظ توانائي هاي مالي، بايد تلاش كنند مسئوليت زمان خود و مقطع تاريخي حساس خود را بشناسند و به آن عمل كنند. اين كه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتي»، اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت ميكند. ما افق هاي بسيار بلند و نويدبخشي را در مقابل خودمان مشاهده مي كنيم. خب، بديهي است كه حركت به سمت اين افق ها، معارض ها و معارضه هائي هم دارد. بعضي از اين معارضه ها انگيزه هاي اقتصادي دارد، بعضي انگيزه هاي سياسي دارد؛ بعضي منطقه اي است، بعضي بين المللي است. اين معارضه ها در مواردي هم منتهي مي شود به همين فشارهاي گوناگوني كه مشاهده مي كنيد؛ فشارهاي سياسي، تحريم، غير تحريم، فشارهاي تبليغاتي - اينها هست - ليكن در لابه لاي اين مشكلات، در وسط اين خارها، گام هاي استوار و همت ها و تصميم هائي هم وجود دارد كه بناست از وسط اين خارها عبور كند و خودش را به آن نقطه ي مورد نظر برساند؛ وضع كشور الان اينجوري است.[9]

نقش شركت هاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي

يك مسئله ي ديگر در سرفصل اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان است... اين بخش شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان خيلي جاده ي باز و اميدبخشي است. ما استعدادهاي برجسته اي داريم كه مي توانند در اين مورد كمك كنند.[10]

ما بايد هر كدام نقش خودمان را بشناسيم و آن را ايفاء كنيم. يكي از بخش هاي ما، اقتصاد است و خاصيت اقتصاد در يك چنين شرائطي، اقتصاد مقاومتي است؛ يعني اقتصادي كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكني دشمن، خباثت دشمن؛ دشمناني كه ما داريم. به نظر من يكي از بخش هاي مهمي كه مي تواند اين اقتصاد مقاومتي را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركت هاي دانش بنيان است؛ اين يكي از بهترين مظاهر و يكي از مؤثرترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي است؛ اين را بايد دنبال كرد.[11]

هدف دشمن از فشارهاي اقتصادي

يك واقعيت ديگر هم اين است كه اگر كشور در مقابل فشارهاي دشمن - از جمله در مقابل همين تحريم ها و از اين چيزها - مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط اين حربه كند خواهد شد، بلكه در آينده هم امكان تكرار چنين چيزهائي ديگر وجود نخواهد داشت؛ چون اين يك گذرگاه است، اين يك برهه است؛ كشور از اين برهه عبور خواهد كرد. اين چيزهائي كه الان آنها تهديد مي كنند، تحريم مي كنند، جز آمريكا و جز رژيم صهيونيستي، هيچ كس ذي نفع از اين تحريم ها نيست. ديگران را با زور و با فشار و با رودربايستي و با اين چيزها وارد ميدان كردند. خب، پيداست كه زور و فشار و رودربايستي نمي تواند خيلي ادامه پيدا كند - يك مدتي است - شاهدش هم اين است كه مجبور شدند بيست تا كشور را از همين تحريم هاي نفتي و امثال اينها استثناء كنند! ديگراني هم كه استثناء نشدند، خودشان مايل نيستند، و بيش از آنچه كه ما بخواهيم يا همان اندازه كه ما مي خواهيم، آنها دنبال راه حل مي گردند. بنابراين بايستي مقاومت كرد.

ما بايد مسائل كشور را با اين ديد نگاه كنيم؛ آرمان ها جلوي چشم ما باشد؛ واقعيت هاي تشويق كننده جلوي چشم ما باشد. در مورد واقعيت هاي منفي - كه در واقع در بعضي موارد واقعيت سازي است، واقعيت نمائي است - دچار اشتباه نشويم. البته توان دشمن را دست كم نگيريم، سهل انگاري و ساده انگاري نكنيم. مسئله، مسئله ي اساسي و مهمي است. شما مثل يك رياضيداني كه مي خواهد يك مسئله ي مهم رياضي را حل كند، بر سر اين مسئله تلاشتان را به كار ببريد و مسئله را حل كنيد. شما رياضيدان بااستعدادي هستيد؛ اين هم يك مسئله ي رياضي است. اينجوري بايد با مسائل گوناگون برخورد كنيد. خوشبختانه انسان مشاهده ميكند كه همين روحيه هم در دستگاه هاي گوناگون وجود دارد. به مسئله ي اقتصاد بايد با اين ديد نگاه كرد.

ما چند سال پيش «اقتصاد مقاومتي» را مطرح كرديم. همه ي كساني كه ناظر مسائل گوناگون بودند، مي توانستند حدس بزنند كه هدف دشمن، فشار اقتصادي بر كشور است. معلوم بود و طراحي ها نشان مي داد كه اينها مي خواهند بر روي اقتصاد كشور متمركز شوند. اقتصاد كشور ما براي آنها نقطه ي مهمي است. هدف دشمن اين بود كه بر روي اقتصاد متمركز شود، به رشد ملي لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملي دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامي جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادي دشمن اين است، و اين محسوس بود؛ اين را انسان مي توانست مشاهده كند.[12]

منظومه ي كامل اقتصادي

من سال ۸۶ در صحن مطهر علي بن موسي الرضا عليه الصّلاة و السّلام در سخنراني اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله ي اقتصاد را پيگيري ميكنند؛ بعد هم آدم مي تواند فرض كند كه اين شعارهاي سال حلقه هائي بود براي ايجاد يك منظومه ي كامل در زمينه ي مسائل اقتصاد؛ يعني اصلاح الگوي مصرف، مسئله ي جلوگيري از اسراف، مسئله ي همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله ي جهاد اقتصادي، و توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ي ايراني. ما اينها را به عنوان شعارهاي زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهائي است كه مي تواند حركت عمومي كشور را در زمينه ي اقتصاد ساماندهي كند؛ مي تواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.[13]

الزامات اقتصاد مقاومتي

مسئله ي اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتي مهم است. البته اقتصاد مقاومتي الزاماتي دارد. مردمي كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين سياست هاي اصل ۴۴ كه اعلام شد، مي تواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهائي انجام گرفته و تلاشهاي بيشتري بايد بشود. بخش خصوصي را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادي تشويق بشوند، هم سيستم بانكي كشور، دستگاه هاي دولتي كشور و دستگاه هائي كه مي توانند كمك كنند - مثل قوه ي مقننه و قوه ي قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.

كاهش وابستگي به نفت يكي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين وابستگي، ميراث شوم صد ساله ي ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليت هاي اقتصادي درآمدزاي ديگري جايگزين كنيم، بزرگ ترين حركت مهم را در زمينه ي اقتصاد انجام داده ايم. امروز صنايع دانش بنيان از جمله ي كارهائي است كه مي تواند اين خلأ را تا ميزان زيادي پر كند. ظرفيت هاي گوناگوني در كشور وجود دارد كه مي تواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه ممكن است، وابستگي خودمان را كم كنيم.[14]

اقتصاد مقاومتي و مديريت مصرف

مسئله ي مديريت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه هاي دولتي، هم دستگاه هاي غير دولتي، هم آحاد مردم و خانواده ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه ي تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادي است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد في سبيل اللّه را دارد.

يك بُعد ديگرِ اين مسئله ي تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلي استفاده كنيم؛ اين را همه ي دستگاه هاي دولتي توجه داشته باشند - دستگاه هاي حاكميتي، مربوط به قواي سه گانه - سعي كنند هيچ توليد غير ايراني را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي را بر مصرف كالاهائي با مارك هاي معروف خارجي - كه بعضي فقط براي نام و نشان، براي پز دادن، براي خودنمائي كردن، در زمينه هاي مختلف دنبال مارك هاي خارجي ميروند - ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاي خارجي را ببندند.

به نظر ما طرح هاي «اقتصاد مقاومتي» جواب ميدهد. همين مسئله ي سهميه بندي بنزين كه اشاره كردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزين سهميه بندي نمي شد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر مي رفت. توانستند اين را كنترل كنند؛ كه خب، امروز در يك حد خيلي خوبي هست. حتّي بايد جوري باشد كه هيچ به بيرون نيازي نباشد، كه الحمدللّه نيست. تحريم بنزين را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتي تحريم بنزين را خنثي كرد. و بقيه ي چيزهائي كه مورد نياز كشور است.

هدفمند كردن يارانه ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملي است؛ كه اينها مي تواند هم رونق ايجاد كند - در توليد، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ اينها مايه ي رشد توليد كشور، رشد اقتصادي كشور، مايه ي اقتدار يك كشور است. با رشد توليد، يك كشور در دنيا اقتدار حقيقي و آبروي بين المللي پيدا مي كند. اين كار بايستي به انجام برسد.[15]

استفاده ي حداكثري از زمان، منابع و امكانات

از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرح هائي كه سالهاي متمادي طول مي كشيد، امروز خوشبختانه با فاصله ي كمتري انسان مي بيند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره برداري رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد.

حركت بر اساس برنامه، يكي از كارهاي اساسي است. تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه هائي است كه به «اقتصاد مقاومتي» وارد مي شود و به مقاومت ملت ضربه مي زند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياست هاي اقتصادي كشور در هر زماني دچار تذبذب و تغييرهاي بي مورد شود.[16]

اهميت تحقيق در زمينه اقتصاد مقاومتي

يكي از دوستان اطلاع دادند كه يك ستاد دانشجوئي براي تحقيق در اقتصاد مقاومتي تشكيل شده. كار بسيار جالبي است. اينجور كارهاي عميق، همان چيزي است كه كشور به آن احتياج دارد. شما بايد فكر كنيد، مطالعه كنيد، تحقيق كنيد. اين تحقيقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد يا به كار او نيايد يا نپسندد، قطعاً به كار شما مي آيد و به درد شما مي خورد. اين، كار بسيار جالبي است.

همچنين يكي ديگر از دوستان اطلاع دادند كه در دانشگاه شريف مركز مطالعاتي اي تشكيل شده و در اين زمينه ها كار ميكنند. اينها بسيار كارهاي مهمي است. اين انگيزه ي جوان دانشجو و فكور، خيلي براي آينده ي كشور مهم است.

البته راه حل هائي كه گفته شد، بعضي از آنها كاملاً درست است. اين را هم من به شما عرض بكنم؛ در همين زمينه ي مسائل اقتصادي، پاره اي از آنچه كه پيشنهاد و مطرح شد، ما اطلاع داريم كه مد نظر مسئولين هست؛ درباره اش كار مي كنند، تصميم گيري مي كنند، اقدام مي كنند؛ منتها همه ي اقدام ها يا به اطلاع نمي رسد، يا گفتني نيست. به هر حال اينجور نيست كه مسائل اقتصادي در مد نظر آن مسئولين نباشد.[17]

اقتصاد مقاومتي، معنا و مفهومي از كارآفريني

دليل دومِ ما كه امروز كار برامان مهم است، كارآفريني مهم است، اين است كه ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم. دشمني وجود دارد در دنيا كه مي خواهد با فشار اقتصادي و با تحريم و با اين كارهائي كه شماها مي دانيد، سلطه ي اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور. هدف اين است. يك كشور به اين خوبي، با اين همه منابع، منابع طبيعي، با اين موقعيت سوق الجيشي، با همه ي امكانات، زير نگين يك قدرتي در دنيا بوده؛ يك روز انگليس ها بودند، يك روز آمريكائي ها بودند - در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوري سلطه. حالا آمريكا يك گوشه اي از اين امپراتوري است - اينها مسلط بودند بر اين كشور؛ انقلاب دست اينها را كوتاه كرده. سلطه مي خواهد برگردد به اين كشور. همه ي اين تلاش ها براي اين است. مسئله ي انرژي هسته اي بهانه است. آن كساني كه خيال مي كنند اگر ما مسئله ي انرژي هسته اي را حل كرديم، مشكلات حل خواهد شد، خطا مي كنند. مسئله ي انرژي هسته اي را مطرح مي كنند، مسئله ي حقوق بشر را مطرح مي كنند، مسائل گوناگون را مطرح مي كنند، كه اينها بهانه است. مسئله، مسئله ي فشار است، مي خواهند يك ملت را به زانو در بياورند؛ مي خواهند انقلاب را زمين بزنند. يكي از كارهاي مهم همين تحريم اقتصادي است. مي گويند ما طرفمان ملت ايران نيست! دروغ مي گويند؛ اصلاً طرف، ملت ايران است. تحريم براي اين است كه ملت ايران به ستوه بيايد، بگويد آقا ما به خاطر دولت جمهوري اسلامي داريم زير فشار تحريم قرار مي گيريم؛ رابطه ي ملت با نظام جمهوري اسلامي قطع بشود. هدف اصلاً اين است. البته ملت ما را نمي شناسند؛ مثل همه ي موارد ديگر محاسباتشان غلط اندر غلط است. از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ايران اين است كه خودش را از زير بار سلطه آزاد كرده. مي خواهند مجازات كنند به خاطر اين گناه، كه چرا خودت را از زير بار سلطه، اي ملت! آزاد كرده اي. اين ملت راه را پيدا كرده. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمي فهمند چه كار بايد بكنند و چه كار دارند مي كنند. خب، اما فشار مي آورند؛ فشار اقتصادي از راه تحريم ها.

ما بايد يك اقتصاد مقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفريني معناش اين است. دوستان درست گفتند كه ما تحريم ها را دور مي زنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريم ها را دور ميزنند، تحريم كنندگان را ناكام مي كنند؛ مثل موارد ديگري كه در سال هاي گذشته در زمينه هاي سياسي بود كه يك اشتباهي كردند، يك حركتي انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، يكي يكي عذرخواهي كنند. چند مورد يادتان هست لابد ديگر. حالا جوان ها نمي دانند. در اين ده بيست سال اخير، از اين كارها چند بار انجام دادند. اين دفعه هم همين جور است. البته تحريم براي ما جديد نيست، ما سي سال است تو تحريميم. همه ي اين كارهائي كه شده است، همه ي اين حركت عظيم ملت ايران، در فضاي تحريم انجام گرفته؛ بنابراين كاري نمي توانند بكنند. خب، ولي اين دليلي است براي همه ي مسئولان و دلسوزان كشور كه خود را موظف بدانند، مكلف بدانند به ايجاد كار، به توليد، به كارآفريني، به پر رونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم؛ كه كشور ايران حقيقتاً امروز يك كارگاه عظيمي است. همه خودشان را بايد موظف بدانند.[18]


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتي Pdf، اقتصاد مقاومتي چيست Pdf، اقتصاد مقاومتي مقاله، اقتصاد مقاومتي چيست، اقتصاد مقاومتي در كلام رهبري، اقتصاد مقاومتي در كشاورزي، اقتصاد مقاومتي Ppt، اقتصاد مقاومتي در قرآن، مقاله اقتصاد مقاومتي Pdf، تعريف اقتصاد مقاومتي+pdf، مقالات اقتصاد مقاومتي Pdf، بندهاي اقتصاد مقاومتي Pdf، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي Pdf، سند اقتصاد مقاومتي Pdf، سياستهاي اقتصاد مقاومتي Pdf، اقتصاد مقاومتي مقاله Pdf، اقتصاد مقاومتي مقالات، نقش زنان در اقتصاد مقاومتي مقاله، مقاله اقتصاد مقاومتي دانلود، مقاله اقتصاد مقاومتي Doc، مقاله اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش، مقاله اقتصاد مقاومتي چيست، مقاله اقتصاد مقاومتي در صنعت، اقتصادي مقاومتي چيست، تعريف اقتصاد مقاومتي چيست، راهكارهاي اقتصاد مقاومتي چيست، مفهوم اقتصاد مقاومتي چيست، سياستهاي اقتصاد مقاومتي چيست، اقتصاد مقاومتي در سخنان رهبر، اقتصاد مقاومتي در كلام مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتي در سخنان رهبري، اقتصاد مقاومتي در كلام رهبر انقلاب، كليپ اقتصاد مقاومتي در كلام رهبري، اقتصاد مقاومتي در كشاورزي+pdf، اقتصاد مقاومتي در حوزه كشاورزي، نقش اقتصاد مقاومتي در كشاورزي، اقتصاد مقاومتي كشاورزي، اقتصاد مقاومتي و كشاورزي، اقتصاد مقاومتي در عرصه كشاورزي، اقتصاد مقاومتي در وزارت جهاد كشاورزي، اقتصاد مقاومتي دربخش كشاورزي، اقتصاد مقاومتي Pptx، اقتصاد مقاومتي Powerpoint، اقتصاد مقاومتي در قرآن و روايات، اقتصاد مقاومتي قرآن، مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در قرآن كريم، اقتصاد مقاومتي و قرآن،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۳:۰۸ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله ورزشي پايگاه صلح ؛ [unable to retrieve full-text content]فدراسيون به سرمربي تيم‌ملي بدهكار است. پايگاه تحليلي خبري صلح اگر خبر يا گزارشي داريد از بخش خبريار صلح براي ما ارسال نماييد. قوانين خبريار صلح لطفا در ارسال اخبار و تصاوير و گزارش هاي خود قوانين و مقرارت را رعايت فرماييد. از ارسال مطالب خلاف …

نوشته درخواست تازه كي‌روش از فدراسيون فوتبال كه تاج را نگران كرده اولين بار در پايگاه خبري صلح ايران | صلح | خبرگزاري بين المللي صلح پديدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله سیاسی پایگاه صلح ؛ حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور، به وضعیت اعتبارات دفاعی سال آینده در بودجه ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۶ تفاوت هایی در زمینه اعتبارات دفاعی با برنامه ششم توسعه مشاهده می شود. وی افزود: …

نوشته کم‌توجهی دولت به اعتبارات دفاعی ۱۳۹۶/ بودجه را اصلاح می‌کنیم اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله فرهنگ و هنر پایگاه صلح ؛ به گزارش سینماپرس، «پیر لسکیور» که در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جشنواره فیلم کن جانشین «ژیل ژاکوب» شد، در مقام خود ابقاء شد. «لسکیور» امسال ریاست هفتادمین دوره از رقابت‌های کن را به عهده داشته و طی سه سال آینده تا سال ۲۰۲۰ میلادی در این سمت …

نوشته «پیر لسکیور» دوباره رئیس جشنواره فیلم کن شد اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله ورزشی پایگاه صلح ؛ ورزش > توپ و تور - همشهری آنلاین:هفته ششم از دور دوم لیگ برتر با انجام چهار دیدار و پیروزی تیم‌های نفت آبادان، دانشگاه آزاد، شهرداری گرگان، شهرداری کاشان و شیمیدر تهران دنبال شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در بازی‌های انجام شده و در یکی از حساس‌ترین آنها، تیم‌های پالایش …

نوشته هفته ۶ دور دوم لیگ برتر بسکتبال؛ پیروزی میلیمتری دانشگاه آزاد اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله سیاسی پایگاه صلح ؛ به گزارش ایسنا، سفرای کشورهای چین، کره جنوبی، مصر، یمن،؛ ترکمنستان، بوسنی، بروندی، اروگوئه، سیرالئون، وزیر مختار تایلند و کاردار قزاقستان و سوریه در تهران، صبح امروز (سه شنبه 28 دی ماه ) با حضوردر محل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با امضای دفتریاد بود به آیت الله هاشمی رفسنجانی …

نوشته سفرای خارجی به آیت الله هاشمی رفسنجانی ادای احترام کردند اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله اجتماعی پایگاه پایگاه تحلیلی خبری صلح ؛ اجتماع > سفر - همشهری آنلاین:جمهوری اسلامی ایران با هدف مطلع شدن طرف سعودی از محورهای مورد نظر کشورمان، به دعوتنامه وزارت حج عربستان پاسخ داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج …

نوشته پاسخ ایران به دعوتنامه وزارت حج عربستان ارسال شد اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله فرهنگ و هنر پایگاه صلح ؛ به گزارش ایسنا، «کمدی استشمامات» به کارگردانی میثم عبدی که پیش از این در مجموعه فرهنگسرای «نیاوران» و «تئاترشهر» نیز اجرا شده بود، در دور جدید اجراهای خود با حضور بازیگران و گروهی متفاوت به صحنه رفته و گفته می‌شود که با استقبال هم روبرو شده است. این نمایش …

نوشته دردسرهای انتخاب شهردار یک شهر + عکس اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله محیط زیست پایگاه صلح ؛ به گزارش ایسنا، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در همایش روز هوای پاک با اشاره به اولین اقداماتی که در دولت تدبیر و امید در حوزه کاهش آلودگی هوا شروع کردیم مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، گفت: دستورات نعمت زاده در …

نوشته تصویب دو مصوبه کلیدی درباره آلودگی هوا در دولت اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله سیاسی پایگاه صلح ؛ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در رقابتهای انتخاباتی گفته بود برجام را پاره خواهد کرد و مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز خواستار تحقق این وعده رئیس جمهور آمریکا شده بود، باز هم علیه توافق برجام صحبت کرد. ترامپ در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ساندی تایمز با بیان اینکه از توافق با …

نوشته هم‌نوایی ترامپ و منتقدان داخلی برجام اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش مجله ورزشی پایگاه صلح ؛ ادعای جنجالی دبیر هیات مدیره استقلال/برای پول گرفتن از بازیکنان پایه مصوبه داشتند! ورزش > لیگ برتر - دبیر هیئت مدیره باشگاه استقلال به صحبت‌های جنجالی سرمربی پیشین تیم فوتبال امید این باشگاه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی سامره مربی پیشین تیم پایه های استقلال شب گذشته در ادامه …

نوشته ادعای جنجالی دبیر هیات مدیره استقلال/برای پول گرفتن از بازیکنان پایه مصوبه داشتند! اولین بار در پایگاه خبری صلح ایران | صلح | خبرگزاری بین المللی صلح پدیدار شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۱۲ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]
 
 

 
حوله پاك كننده آرايش نانوتكنولوژي نانو براي پاك كردن آسان ميك ...
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۹:۱۶ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]
 
 

 
حوله پاك كننده آرايش نانوتكنولوژي نانو براي پاك كردن آسان ميك ...
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۹:۱۶ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]
 
 

 
حوله پاك كننده آرايش نانوتكنولوژي نانو براي پاك كردن آسان ميك ...
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۹:۱۶ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]
هندزفري لاكچري بافتنيقابليت استفاده با انواع موبايل ها و دستگاه هاي پليرارائه ...
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۹:۱۶ ] [ saleh ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 1463
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب